Administrationsudvalg

Velkommen til administrationsudvalget.

Vi varetager mange forskellige opgaver blandt andet:

-Kontakt DBU, DBU Sjælland, DGI
-Medlemsregistrering
-Medlemskartotek
-Indhentning af børneattester

Overordnet ansvar for:

- Økonomi
- Betalinger
- Bogføring
- Restanceopfølgning
- Kontingentopkrævning
- Fakturering af sponsorer
- Holdkort
- Resultatindsamling
- Kampstatistik
- Kampændringer
- Certifikater

Hjælper med:

-Holdtilmelding 3, 5, 8 og 11-mandshold
-Trækning af hold
-Flytning af kampe
-Kontorartikler, nøgler, adm. ved koncerter

Kontoret har som udgangspunkt åbent hver mandag i tidsrummet 17.00 – 19.00

Dog vil der ikke være fast åbent i november, december, januar og februar.


Medlemmer
File
Kristian J. Jensen
21 90 04 05
HF
Hans Fugl
22 75 62 14
MS
Malene Sørensen
21 72 22 86
File
Marianne Larsen
20 64 79 44
File
Thomas Larsen
26 81 36 95