Sportsligt udvalg

Velkommen til sportsligt udvalg

Sportsligt udvalg arbejder med hele den sportslige del i Næstved IF Fodbold.

I Infohåndbogen som lægger på hjemmesiden kan man finde mange oplysninger om retningslinjer for det sportslige i Næstved IF.

Sportsligt udvalg holder jævnligt møder, hvor der drøftes både på det strategiske niveau og helt konkrete emner.

Sportsligt udvalg arbejde består blandt andet af følgende:

Klubbens sportslige profil, Baneplaner, Træner ansættelser, Tilmelding til turneringer/stævner, Grøn tråd for alle hold og afdelinger i klubben.

Sportsligt udvalg kan altid kontaktes

Medlemmer
AD
Allan Dinesen
Børnekoordinator
21 15 28 26
File
Anders Bergendorff
Træner
28 68 54 22
BC
Brian Christiansen
Formand
File
Christian Wennicke
Træner
20 97 37 10
File
Mulle Toy
Træner
26 19 07 58
NN
Nikolaj Nielsen
Træner
21 90 06 36
File
Peter Nielsen
Medlem
22 93 72 72
SM
Sanne Mandrup
Seniorkoordinator
25 32 86 39
TM
Thomas Melgaard
Holdleder