2008 (U11)

Orientering om kunstbaneprojektet, kapitel 2

12. januar 2018, 14.28


Kære alle!

Det lysner. Både i dagligdagen, hvor det nu atter er muligt at finde sin cykel i carporten om morgenen uden brug af lommelygte, men det lysner også i relation til vores kunstbaneprojekt.

Vi går nu ind i den indledende fase, hvor vi primo februar vælger den eksterne rådgiver, som skal være vores Wingman gennem hele forløbet.

Samtidig går vi i gang med at udarbejde udbudsmaterialet til kunstbanen. Og der er endog rigtig mange forhold, der skal ned på papir. Forhold, som alle er af største vigtighed for, at vores kunstbane bliver en succes i sidste ende.

Jeg skal her meddele, at vi i vores klub er så utroligt heldige at have Jakob Villadsen. Jakob har enorm erfaring med denne type opgaver og de facetter, der er indeholdt projekter af denne type. Jakob gør en kæmpe indsats og vi er i de bedste hænder. Tak!

Foreløbig holder vi vores tidsplan. Jeg er klar over, at vi knapt er startet, men derfor er det stadig intentionen, at vi holder fast i tidsskemaet, og kommer i mål til tiden med de stadier, som er planlagt.

I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet er der, som skrevet, en lang række forhold, der skal iagttages. Lysmaster, hegn, græstype, jord der skal køres væk, dræn osv. Og vigtigt er det bestemt også, hvem der skal udføre opgaverne. Der forestår en enorm opgave, inden vi sætter spaden i jorden for første gang.

Lige nu skal der vælges rådgiver, og i samme forbindelse går vi i gang med lave diverse indledende analyser og prøver.

Et andet, og mindst lige så vigtigt forhold, er finansieringen. Vi har fuld finansiering på 11-mandsbanen, men har ikke penge til 8-mandsbanen i skrivende stund. Og om vi får det i nærmeste fremtid, er usikkert. Men så må vi vente til vi har pengene. Men der gøres mange tanker om, hvordan vi kan rejse de nødvendige midler til også at kunne anlægge 8-mandsbanen. For som jeg også skrev i 1. kapitel, så er det nødvendigt, at vi også får denne bane anlagt.

Der er nedsat en overordnet kunstbanestyregruppe. Den består af Jakob Villadsen, Brian Christensen, Næstformand Christian Christensen og Formand Christian Wennicke. I denne sluttede kreds drøftes relevante forhold, der efterfølgende, om nødvendigt, forelægges den samlede bestyrelse. Den 6. februar 2017 skal bestyrelsen forelægges og vedtage det foreløbige budget for projektet. Når bestyrelsens godkendelse foreligger, så har styregruppen mulighed for ud fra de af bestyrelsen givne retningslinjer, at agere herefter.

Jeg glæder mig rigtig meget til, at det første spadestik skal tages. Men, jeg glæder mig usigeligt meget til, at se det første mål blive scoret på vores nye kunstbane. Og jeg glæder mig ikke mindst til at opleve den stemning, der vil være på og omkring banen, når den er anlagt.

Det håber jeg også, at alle I andre gør.

For de af jer der måtte have yderligere spørgsmål, bemærkninger, tanker eller ønsker, så er I altid velkomne til at ringe eller skrive til mig eller den øvrige bestyrelse.

Christian M. Wennicke

Formand

NIF Fodbold