Klubnyheder

Vigtigt infomation vedr. kunstbane

21. september 2017, 10.19


Så er entreprenørerne færdige med at klargøre underlaget, og fredag er det planen, at arbejdet med at lægge kunstgræsset påbegyndes.


Det er YDERST vigtigt, at ingen går ind på området, og YDERST vigtigt, at vi alle hjælper til med at passe på, når vi træner, at der ikke skydes bolde mv. ind på kunstanlægget. Det kan ødelægge overfladen.


Jeg håber, at I alle vil bidrage til at sikre, at der trænes i retninger, som vender væk fra kunstanlægget


Samtidig beder jer alle være opmærksomme på, at der er sået græs rundt om anlægget. Det skal derfor også være opfordringen, at vi alle hjælper til med at sikre, at vi ikke går rundt inde i de tilsåede områder. Desværre er der ikke længere hegn rundt om anlægget, hvilket naturligvis havde været det optimale. Men det er altså blevet taget væk.


Jeg håber på alles forståelse for ovenstående.


Og NU er der ikke længe til, at vi kan bruge vores nye kunstbane J.


Den officielle indvielse er nu foreløbig forventet fredag den 27. oktober. Vi rammer efterårsferien mv., hvilket medfører, at mange er forhindrede i deltagelse den 13. oktober. Så derfor er det besluttet at rykke indvielsen til efter ferien.


Med venlig hilsen

Christian M. Wennicke

Formand

NIF Fodbold


Klubnyheder