Klubnyheder

Indkaldelse til Generalforsamling

6. september 2018, 15.52

Indkaldelse til Generalforsamling

torsdag den 27. september 2018

kl. 19.00 i Cafe Niffen (Klubhuset)

 

En forenings generalforsamling er højeste myndighed, hvor medlemmer kan tage stilling til den forgangne periodes arbejde og være med til at fastlægge rammerne for det kommende års aktiviteter. 


Alle bestemmelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og stemmeberettigede er både aktive og passive medlemmer, der ikke er i restance, og er fyldt 16 år. 


Forældre/værger til ikke stemmeberettigede børn under 16 år har møde- og taleret samt ret til at indsende forslag til behandling på generalforsamlingen. 


Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 


Valgbare medlemmer, der ikke er til stede på den ordinære generalforsamling, kan ikke vælges til noget tillidshverv, medmindre skriftligt tilsagn er givet. 


Dagsorden i h.t.  vedtægterne. 


Før generalforsamlingen kl. 18.30 er fodboldafdelingen vært ved et måltid samt en øl eller vand. 


Med venlig hilsen

Næstved IF - Fodboldafdelingen

Bestyrelsen

___________________________________________________________

Tilmelding til spisning kan ske via NIF Fodbold hjemmeside www.niffodbold.dk eller ved aflevering af slippen med navn og adresse på kontoret senest mandag den 24. september 2018.

 

Indkaldelse til generalforsamling 2018.docx  
Klubnyheder