Klubnyheder

GENERALFORSAMLING

10. oktober 2019, 07.45

Næstved IF – Fodbold afholder generalforsamling

torsdag, den 26. september 2019, kl. 19.00

i Café Niffen i Klubhuset, Rolighedsvej 25, 4700 NæstvedDagsorden iflg. Vedtægterne

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære afdelingsgeneralforsamling, skal være formanden i hænde seneste 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På bestyrelsens vegne

Christian Wennicke, formand


Klubnyheder