Banetider & oversigt

Træningsplan for Uge 2 - Uge 13 2018Man bedes være opmærksom på, at banetiderne i weekenden på vores nye kunstgræsbane er forbeholdt afholdelse af kampe, og holdene, der deler tider, indbyrdes selv skal aftale, hvem der gør brug af tiden til kamp eller træning.

Ønsker man ikke at benytte en tildelt træningstid, skal man:

1. Sørge for, at andre hold gør brug af tiden

2. Meddele administrationen i god tid, at tiden ikke benyttes, så tiden kan afmeldes og vi undgår betaling af ubenyttet banetid.

Spørgsmål vedr. baneplanen kan rettes til Brian Christiansen.
Ønsker om bestilling af ekstratider kan fremsættes efter følgende regelsæt:

- Talenthold via Anders Bergendorf til Morten Sørensen

- BAS og MSC via Peter Nielsen til Morten Søresen

- Øvrige hold direkte til Morten Sørensen
Baneoversigt
Baneoversigt%20med%20ny%20kunst
Oversigt over omklædningsrum
Omkl%c3%a6dningsrum%20nif%20fodbold