NIF Fodboldstruktur

Organisationsbeskrivelse for Næstved Idræts Forening, Fodboldafdelingen (NIF Fodbold) (14.11.2016)

Organisationen består af bestyrelse og udvalg på det overordnede "politiske" plan.

Herudover består organisationen på det udførende plan af trænere og ledere samt ikke mindst forældregruppen.

Børnefodboldens organisation skal ses som en integreret del af organisationen NIF Fodbold.

Bestyrelsen, som vælges på generalforsamlingen, består af:

Formand, næstformand, kasserer, sekretær og et variabelt antal bestyrelsesmedlemmer. Med undtagelse af næstformanden vælges alle af generalforsamlingen. Næstformanden vælges af bestyrelsen.

Bestyrelsen nedsætter et antal faste udvalg til at varetage drift og udvikling i NIF Fodbold. For nuværende er der nedsat følgende udvalg.

Administrationsudvalg

Facilitetsudvalg & Klubhusudvalg

Koncertudvalg

Materialeudvalg

Medieudvalg

Sponsorudvalg

Sportsligt Udvalg

I alle udvalg skal være mindst et bestyrelsesmedlem - som udgangspunkt som formand.

Bestyrelsens og udvalgenes opgavebeskrivelse fastsættes af bestyrelsen.

Nedenfor ses en oversigt over bestyrelsens medlemmer samt en oversigt over bemandingen i de enkelte udvalg.

Herudover er der links til bestyrelsens og udvalgenes opgavebeskrivelse samt børnefodboldens organisation.

Bestyrelsen

Formand: Christian Wennicke - kasserer: Hans Fugl - sekretær: Allan Dinesen - bestyrelsesmedlemmer: Henrik Haupt Hansen (Busser), Flemming Kolacinski, Kristian Jensen, Jette Amundsen, Thomas Melgaard

Bestyrelsens opgavebeskrivelse

Administrationsudvalg

Formand: Kristian Jensen - udvalgsmedlemmer: Marianne Larsen, Malene Sørensen, Morten Sørensen, Thomas Larsen, Hans Fugl.

Administrationsudvalgets opgavebeskrivelse

Facilitetsudvalg & Klubhusudvalg

Formand: Jette Amundsen - udvalgsmedlemmer:  Morten Ramussen, Ole Amundsen (kiosk Bauhaus Arena),Keld Jensen, Johs. Jüngling, Ole Søby.

Facilitetsudvalgets opgavebeskrivelse

Koncertudvalg

Formand: Finn Hansen - udvalgsmedlemmer: Hans Snestrup, Frank Hemmingsen, Steen Nielsen, Heidi Jespersen, John Nielsen, Alex Nielsen, Peter Nielsen, Christian Wennicke. Christian er bestyrelsens repræsentant i udvalget.

Koncertudvalgets opgavebeskrivelse

Materialeudvalg

Formand: Henrik H. Hansen (Busser), Erik Pedersen, Jørn Damgaard

Materialeholdets opgavebeskrivelse

Medieudvalg

Formand: Flemming Kolacinski - udvalgsmedlemmer: Thomas Larsen.

Medieudvalgets opgavebeskrivelse

Sponsorudvalg

Udvalgsmedlemmer:  Bjarne Kristensen, Jens Pedersen, Frank Hougaard, Per Staal.

Sponsorudvalgets opgavebeskrivelse

Sportsligt Udvalg

Formand: vakant - udvalgsmedlemmer: Børnekoordinator Allan Dinesen, Ungdomskoordinator Vakant, Seniorkoordinator Sanne Mandrup, Peter Nielsen, Thomas Melgaard, Christian Wennicke, Brian Christiansen, Anders Bergendorff, Mükremin Toy og Nikolaj Nielsen.

Sportsligt udvalgs opgavebeskrivelse

Børnefodboldens organisation