NIF Fodboldstruktur

Organisationsbeskrivelse for Næstved Idræts Forening, Fodboldafdelingen (NIF Fodbold) (14.11.2016)

Organisationen består af bestyrelse og udvalg på det overordnede "politiske" plan.

Herudover består organisationen på det udførende plan af trænere og ledere samt ikke mindst forældregruppen.

Børnefodboldens organisation skal ses som en integreret del af organisationen NIF Fodbold.

Bestyrelsen, som vælges på generalforsamlingen, består af:

Formand, næstformand, kasserer, sekretær og et variabelt antal bestyrelsesmedlemmer. Med undtagelse af næstformanden vælges alle af generalforsamlingen. Næstformanden vælges af bestyrelsen.

Bestyrelsen nedsætter et antal faste udvalg til at varetage drift og udvikling i NIF Fodbold. For nuværende er der nedsat følgende udvalg.

Administrationsudvalg

Facilitetsudvalg

Koncertudvalg

Materialeudvalg

Medieudvalg

Sponsorudvalg

Sportsligt Udvalg

Stævneudvalg

Eventudvalg

Trivselsudvalg

I alle udvalg skal være mindst et bestyrelsesmedlem - som udgangspunkt som formand.

Bestyrelsens og udvalgenes opgavebeskrivelse fastsættes af bestyrelsen.

Nedenfor ses en oversigt over bestyrelsens medlemmer samt en oversigt over bemandingen i de enkelte udvalg.

Herudover er der links til bestyrelsens og udvalgenes opgavebeskrivelse samt børnefodboldens organisation.

Bestyrelsen

Formand: Christian Wennicke - næstformand: Christian Christensen - kasserer: Kristian Jensen - sekretær: Allan Dinesen - bestyrelsesmedlemmer: Henrik Haupt Hansen (Busser), Flemming Kolacinski, Brian Christiansen, Nicklas Dam Hansen.

Bestyrelsens opgavebeskrivelse

Administrationsudvalg

Formand: Kristian Jensen - udvalgsmedlemmer: Marianne Larsen, Malene Sørensen, Arne Christensen, Morten Sørensen, Thomas Larsen, Jette Amundsen.

Administrationsudvalgets opgavebeskrivelse

Facilitetsudvalg

Formand: Jette Amundsen - udvalgsmedlemmer: Rene Pedersen, Ole Amundsen (kiosk Bauhaus Arena),Keld Jensen, Johs. Jüngling, Erik Pedersen, Jørn Damgaard.

Facilitetsudvalgets opgavebeskrivelse

Koncertudvalg

Formand: Finn Hansen - udvalgsmedlemmer: Hans Snestrup, Frank Hemmingsen, Steen Nielsen, Heidi Jespersen, John Nielsen, Alex Nielsen, Peter Nielsen, Christian Wennicke. Christian er bestyrelsens repræsentant i udvalget.

Koncertudvalgets opgavebeskrivelse

Materialeudvalg

Formand: Henrik H. Hansen (Busser), Erik Pedersen, Jørn Damgaard

Materialeholdets opgavebeskrivelse

Medieudvalg

Formand: Flemming Kolacinski - udvalgsmedlemmer: Thomas Larsen.

Medieudvalgets opgavebeskrivelse

Sponsorudvalg

Formand: Christian Christensen - udvalgsmedlemmer: Jens Pedersen, Frank Hemmingsen, Brian Møller, Jesper Kjep, Johnny Petersen, Morten Christiansen, Per Staal, Mads Haupt.

Sponsorudvalgets opgavebeskrivelse

Sportsligt Udvalg

Formand: Brian Christiansen - udvalgsmedlemmer: Børnekoordinator Morten Sørensen/Allan Dinesen, Ungdomskoordinator - vakant, Seniorkoordinator Sanne Mandrup, Peter Nielsen.

Sportsligt udvalgs opgavebeskrivelse

Børnefodboldens organisation

Stævneudvalget

Formand: -
- udvalgsmedlemmer: Jacob Villadsen.

Opgavebeskrivelse:

Eventudvalget

Formand: Mie Bolding- udvalgsmedlemmer: Jette Amundsen, Janne Jensen

Opgavebeskrivelse:

Trivselsudvalg

Formand: Nicklas Dam Hansen - udvalgsmedlemmer: Flemming Kolacinski, Jette Amundsen

Opgavebeskrivelse: